Καλώς ήρθατε!

Κοινωνική επιχειρηματικότητα για ενεργό ελεύθερο χρόνο και αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς
Γνωρίστε το SPORTS Inc.

Σχετικά με εμάς

Το SPORTS INC. στοχεύει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα μάθησης το οποίο θα παρέχει σε (υποψήφιους) επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και διευθυντές στον τομέα του αθλητισμού και αναψυχής καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να αναπτύξουν ιδέες, να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να εμπορευματοποιήσουν υπηρεσίες ή προϊόντα προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες και περιστάσεις ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, μέσα από μια υπάρχουσα επιχείρησή η μιας νέας (κοινωνικής) επιχείρησης.​
Slide

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030, τα άτομα αυτά αποτελούν το 25% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση και σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η πανδημία Covid-19 έχει ενισχύσει τα εμπόδια και τις ανισότητες. Προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή τους ως πολίτες, είναι ζωτικής σημασίας να αναδείξουμε τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, να προωθήσουμε ένα ανοιχτό και φιλόξενο περιβάλλον και να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά να βρουν τη θέση τους στους διάφορους τομείς της ζωής.

Slide

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της αυτονομίας τους και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους μέσω πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την τάση να είμαστε πιο κοινωνικά υπεύθυνοι και να έχουμε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, όλο και περισσότεροι πάροχοι αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αρχίζουν να σχεδιάζουν προσφορές χωρίς αποκλεισμούς. Στην πραγματικότητα, σε μια κοινωνία όπου οι καταναλωτές γνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τις κοινωνικές αιτίες, ένα σημαντικό μέρος τους αναμένει ότι οι μάρκες και οι εταιρείες ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες.

Slide

Οι καταναλωτές με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού, δημιουργούν ευκαιρίες στον τομέα του αθλητισμού και της (ενεργητικής) αναψυχής να για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσης σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και κατάλληλης οργάνωσης για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο. Η SPORTS INC. συνδέει τις ανάγκες των «τελικών χρηστών» με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι τρέχουσες τάσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της αναψυχής, δηλαδή τις άμεσες ομάδες-στόχους:

Slide

(Υποψήφιοι) επιχειρηματίες που θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση χωρίς αποκλεισμούς στους τομείς του αθλητισμού και της αναψυχής. Υφιστάμενοι επιχειρηματίες στον τομέα του αθλητισμού και της αναψυχής που θέλουν να κάνουν μια στροφή και να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο αλλάζοντας τις τρέχουσες δραστηριότητές τους προς την κατεύθυνση της συμπερίληψη.
• Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες, που θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνική επιχείρηση ως μέσο παροχής εργασιακής εμπειρίας στους δικαιούχους τους και διαφοροποίησης του εισοδήματος ή να εκπαιδεύσουν τους δικαιούχους τους ώστε να γίνουν (υποψήφιοι) επιχειρηματίες.

Δημοσιεύσεις

Συνεργαζόμενοι

Μετάβαση στο περιεχόμενο