ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ημερομηνία έναρξης:

22 Φεβρουαρίου 2022

Διάρκεια:

24 μήνες

Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέτρο:

Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η ανάγκη για αυτό το έργο:

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 25% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού. ,

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. ,

Η πανδημία του Covid-19 έχει ενισχύσει τα εμπόδια και τις ανισότητες.

Στόχος αυτού του έργου:
Το SPORTS INC. στοχεύει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα μάθησης που παρέχει σε (υποψήφιους) επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και διευθυντές από τον τομέα του αθλητισμού και αναψυχής, καθώς και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες να ιδεολογήσουν, να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και εμπορευματοποιήστε μια υπηρεσία (ή προσφορά προϊόντος) προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες και περιστάσεις των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, είτε γυρίζοντας την υπάρχουσα επιχείρησή τους είτε δημιουργώντας μια νέα (κοινωνική) επιχείρηση.​

Ομάδα στόχος:

1. (υποψήφιοι) επιχειρηματίες που θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στους τομείς του αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς και της αναψυχής.​
2. Οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες στον τομέα του αθλητισμού και της αναψυχής που θέλουν να κάνουν μια στροφή και να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο αλλάζοντας τις τρέχουσες δραστηριότητές τους προς τη συμπερίληψη.
3. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με και για άτομα με αναπηρία, που θέλουν να ιδρύσουν την κοινωνική τους επιχείρηση​.

Μετάβαση στο περιεχόμενο