ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Coordinator:

COMMITMENTPLANET - ASSOCIAÇÃO, Portugal

Το COMMITMENTPLANET είναι ένας πολυεπιστημονικός πορτογαλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αναπτύχθηκε το 2019 από έναν άλλο οργανισμό: τον ΠΟΔΕΣ, μια ένωση που δραστηριοποιείται από το 2006, με αποστολή να εργάζεται ενεργά για το μέλλον και την ανάπτυξη της Ευρώπης ως κύρια ενότητα.

Partners:

ACES Europe, Belgium

Είμαστε η Ομοσπονδία Αθλητισμού Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών και Πόλεων (ACES Europe), μια μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες που απονέμει κάθε χρόνο από το 2001 τις αναγνωρίσεις της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, πόλης, κοινότητας και πόλης του αθλητισμού. Η απονομή αυτών των αναγνωρίσεων γίνεται από την ACES Europe, σύμφωνα με τις αρχές της ευθύνης και της ηθικής, έχοντας επίγνωση ότι ο αθλητισμός αποτελεί παράγοντα συσπείρωσης της κοινωνίας, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, ψυχοσωματικής ευεξίας και πλήρους ένταξης στο κοινωνικές τάξεις στην κοινότητα.

EOLAS S.L., Ισπανία

EOLAS S.L. προσφέρει υπηρεσίες και υποστήριξη σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς σε 3 βασικούς τομείς, για ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και αναγκών από υποστήριξη έργων, (εκπαιδευτική) καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μία από τις κύριες δραστηριότητες της EOLAS είναι στον τομέα της καινοτομίας, στον οποίο έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στον τομέα της πρόβλεψης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής διαδικασιών καινοτομίας σε όλους τους τύπους οργανισμών και σε διαφορετικά πλαίσια.

Learning Detours V.A. Ltd, Κύπρος

Learning Detours V.A. Ltd είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων και ΕΕΚ στη Λάρνακα της Κύπρου. Η εταιρεία συνεργάζεται με φοιτητές ΕΕΚ, δασκάλους, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις κατάρτισης, διευκολυνόμενα διαδραστικά εργαστήρια και εμπειρίες κινητικότητας.

Associazione Ergon a favore dei Sord, Ιταλία

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να υποστηρίξει μια ομάδα νεαρών ενηλίκων, αποφοίτων του Istituto dei Sordi di Torino, να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες και να είναι πιο ενεργοί στον κόσμο της εργασίας. Η βασική ιδέα ήταν να συνεργαστεί με το σχολείο για τη διαχείριση κάποιων εγκαταστάσεων (καντίνα, καφετέρια) και να εισαχθούν εκ νέου ορισμένα αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία στον οικονομικό δρόμο, όπως μια μικρή χωράφια και κάποιες αίθουσες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για σχολικούς σκοπούς. entrepreneurial skills and be more active in the world of work. The basic idea was to cooperate with the school in the management of some facilities (cantina, cafeteria) and to re-insert some unused assets into the economic track, such as a small farmland and some rooms formerly used for school purposes.

Σύλλογος Εθελοντών Εκπαίδευσης Βιέννης, Αυστρία

Ο Σύλλογος Εθελοντών Εκπαίδευσης της Βιέννης (VAEV) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, που ιδρύθηκε από μια κοινότητα παθιασμένων υποστηρικτών που δεσμεύονται να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών εκπαίδευσης και μάθησης με τη διεξαγωγή έρευνας, τη συμμετοχή σε έργα και την προώθηση της καινοτομίας .

Μετάβαση στο περιεχόμενο