ΕΝOΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΔΕΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΟΝΑΔΑ 4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο