Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχει ως στόχο να εφοδιάσει τις ομάδες-στόχους της με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες ώστε είτε να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στον τομέα των αθλημάτων και του ελεύθερου χρόνου χωρίς αποκλεισμούς είτε να αναζωογονήσουν μια υφιστάμενη επιχείρηση. Δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη κατανόηση των επιπτώσεων της προσφοράς υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, παράλληλα με βασικές επιχειρηματικές εκτιμήσεις. Ο χώρος μάθησης θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη διεθνή νοηματική γλώσσα σε βασικά στοιχεία, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχικότητα για όλους τους συμμετέχοντες.

Επίδοξοι Επιχειρηματίες

NGO

Επιχείρηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο