ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ;

Υπάρχουν 3 κύρια αποτελέσματα του έργου:

Academy Certification Curriculum Knowldege Icon
  • R1: SPORTS INC. ​Curriculum & Syllabus

Το R1 στοχεύει στην αναβάθμιση της ήδη διενεργηθείσας προκαταρκτικής ανάλυσης (κατά τη σύνταξη και προετοιμασία προτάσεων) και να αποκτήσει λεπτομερή γνώση σχετικά με τις υπάρχουσες πρακτικές και παραδείγματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική καινοτομία που σχετίζονται με τον αθλητισμό και την αναψυχή χωρίς αποκλεισμούς και να χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες σχετικές προσφορές εκπαίδευσης. Αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό του κενού δεξιοτήτων και τον καθορισμό ενός καινοτόμου προγράμματος σπουδών για τις καθορισμένες κύριες ομάδες-στόχους.​

Learning Education Ideas Insight Intelligence Study Concept
  • R2: Πρόγραμμα SPORTS INC.

Με βάση το PR1, αναπτύχθηκε το πρόγραμμα SPORTS INC., το οποίο θα παρέχει στις ομάδες-στόχους τις δεξιότητες και τις ικανότητες για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση σε αθλήματα χωρίς αποκλεισμούς και αναψυχή ή να ανατρέψουν μια υπάρχουσα επιχείρηση και να κατανοήσουν και τις δύο συνέπειες της προσφοράς υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, καθώς και πτυχές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.​

Business Marketing Strategy Plan Operations
  • R3: SPORTS INC. Σχέδια Δράσης​​​

Στόχος είναι να αναπτυχθούν τα εργαλεία και τα πρότυπα που επιτρέπουν στους υποψήφιους επιχειρηματίες στον τομέα του αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς και της (ενεργητικής) αναψυχής. καθώς και οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και διευθυντές του κλάδου για να ιδεολογήσουν, να αναπτύξουν και τελικά να εφαρμόσουν τη χωρίς αποκλεισμούς αθλητική ή ψυχαγωγική δραστηριότητα και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό της στην επιχείρηση και τους τελικούς χρήστες.​

Μετάβαση στο περιεχόμενο